Zwalcza Owady latające i biegającePreparat do zwalczania owadów latających i biegających takich jak: muchy, komary, mole, prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona, rybiki cukrowe

Gdzie kupić

Preparat w postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie przeznaczony do zwalczania insektów w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przetwórstwa spożywczego, pomieszczeniach dla zwierząt i itp.

  • skuteczne rozwiązanie przeciwko szerokiej gamie owadów biegających i latających 
  • natychmiastowy i długotrwały efekt
  • możliwość stosowania w pomieszczeniach przetwórstwa spożywczego

Dostępne pojemności produktu: 25 g

Kiedy używać

Optymalna sposób użycia
Możliwy sposób użycia
Nie dotyczy

Jak używać

Sposób użycia: 
oprysk
 • Zwalczanie owadów latających

muchy, mole, komary – opryskiwać powierzchnie sufitów, przy oknach oraz inne powierzchnie na których siadają owady

 • Zwalczanie owadów biegających

karaluchy, pluskwy i pchły, mrówki, rybiki cukrowe – opryskiwać wokół listew podłogowych, drzwi, wnętrz szaf, wokół przewodów wentylacji oraz szpary i szczeliny, w których gnieżdżą się owady

Aby uzupenić ten produkt

Dawkowanie

 • Owady latające: przygotować 0,5% ciecz roboczą (np. 25 g preparatu/5 l wody)
 • Owady biegające:

duże nasilenie – przygotować 1% ciecz roboczą (np. 25 g preparatu/2,5 l wody)

niewielkie nasilenie – przygotować 0,5% ciecz roboczą (np. 25 g preparatu/5 l wody)

5 l cieczy roboczej wystarcza na 100-150 m2 opryskiwanej powierzchni

Okres karencji

 • nie dotyczy

Powierzchnia stosowania (m2)

 • 100-150

Do pobrania

Zawartość Substancji Czynnych

  cypermetryna – 100 g/kg

Środki ostrożności

 • Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina
 • Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem
 • Na czas przeprowadzania zabiegu należy wyprowadzić z pomieszczenia osoby postronne oraz zwierzęta
 • Usunąć z pomieszczenia (lub odpowiednio zabezpieczyć) żywność
 • Nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym
 • Nie stosować na żłoby i poidła oraz inne miejsca, które mogą być oblizywane przez zwierzęta. Chlewnie opryskiwać i malować powyżej 1,5 m wysokości, a obory powyżej 2 m

Informacje o rejestracji

Zarejestrowana nazwa: 0421/03 z dnia 3.12.2003 r.

Numer rejestracji: ASCYP 10 WP

 • Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu. Minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 1 godzina
 • Po zakończonym zabiegu miejsca potencjalnego kontaktu ze skórą lub żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem
 • Na czas przeprowadzania zabiegu należy wyprowadzić z pomieszczenia osoby postronne oraz zwierzęta
 • Usunąć z pomieszczenia (lub odpowiednio zabezpieczyć) żywność
 • Nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym
 • Nie stosować na żłoby i poidła oraz inne miejsca, które mogą być oblizywane przez zwierzęta. Chlewnie opryskiwać i malować powyżej 1,5 m wysokości, a obory powyżej 2 m