Zgorzel siewek

Zgorzel siewek powodowana przez szereg patogenów, w tym Pythium spp. Jest to choroba kiełków i młodych roślin nasiennych która rozwija się w okresie od wykiełkowania nasion do 2-3 tygodni po wschodach. Porażone siewki najczęściej ulegają całkowitemu gniciu i zamarciu. Dowiedz się więcej o Zgorzel siewek

Ochrona

Leczenie

Więcej o Zgorzel siewek

  • Zgorzel siewek powodowana przez szereg patogenów, w tym Pythium spp. Jest to choroba kiełków i młodych roślin nasiennych która rozwija się w okresie od wykiełkowania nasion do 2-3 tygodni po wschodach. Porażone siewki najczęściej ulegają całkowitemu gniciu i zamarciu
  • W zależności od fazy rozwojowej rośliny, w której doszło do infekcji wyróżnia się:
    • zgorzel przedwschodową, prowadzącą do obumarcia kiełków przed wydostaniem się na powierzchnię.
    • zgorzel powschodową – porażone siewki kiełkują, ale słabo rosną, więdną, żółkną i przeważnie obumierają. W miejscu infekcji następuje najczęściej silne przewężenie w miejscu którego tkanka ciemnieje i zamiera co prowadzi do obumarcia młodej rośliny