Polityka prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności – dane dotyczące osób niebędących pracownikami

Firma SBM zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo Państwa prywatnych danych. Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie, dlatego chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, jakie dane gromadzimy, a jakie nie. Niniejsze oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera informacje o stosowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.

Zbieranie danych za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Z naszej witryny internetowej można korzystać bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszej witryny. Jedyny wyjątek stanowią przypadki, w których jest to wymagane, aby dostarczyć Państwu żądany produkt lub usługę. W związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej dane mogą być przechowywane w różnych celach dotyczących bezpieczeństwa. Dane te mogą obejmować nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, witrynę internetową, na której znajdowało się łącze, które odesłało Państwa do naszej witryny, witryny internetowe, które odwiedzili Państwo po opuszczeniu naszej witryny, oraz Państwa adres IP. Dane te mogą umożliwiać Państwa identyfikację, ale nie używamy ich w tym celu. Danych tych możemy używać do celów statystycznych, ale zachowujemy przy tym anonimowość każdego użytkownika, tak aby nie można było ustalić tożsamości danej osoby. W przypadkach, w których dane osobowe udostępniane są innym w celu dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług bądź w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, stosujemy środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu zgodności z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie bezpieczeństwa danych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe poprzez rejestrację, wypełnianie formularzy lub wiadomości e-mail, w ramach procesu składania zamówień na produkty lub usługi, poprzez zapytania lub wnioski dotyczące zamówionych materiałów oraz w innych tego typu sytuacjach, w których udostępniają nam Państwo informacje. Baza danych oraz zawarte w niej treści przechowywane są w naszej firmie i przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane lub podmiotom obsługującym serwery, przy czym wszystkie z tych podmiotów działają w naszym imieniu i ponoszą wobec nas odpowiedzialność. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane przez nas ani przez naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie przez strony trzecie, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa. 


Nasza witryna internetowa może być śledzona i analizowana za pomocą usług analitycznych i optymalizacyjnych.

Cel wykorzystania danych

Zbierane przez nas dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby dostarczania Państwu żądanych produktów lub usług, zarządzania naszymi relacjami z Państwem jako naszym cennym klientem, dostarczania Państwu informacji na temat naszej działalności, w powiązanych celach oraz w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Prawo dostępu do danych i wprowadzania poprawek w ich treści

Mają Państwo prawo przeglądać wszelkie dane osobowe przechowywane w naszym systemie i wprowadzać poprawki w ich treści, jeżeli uważają Państwo, że dane te mogą być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z Państwa danych osobowych w przyszłości. Podobnie jak wcześniej wystarczy w tym celu przesłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, w którym zostały uzyskane lub na który wyrazili Państwo zgodę, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej (np. w związku z toczącym się sporem sądowym).

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę internetową. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę internetową w celu optymalizacji witryny i ułatwienia jej użytkowania. Dane zebrane za pomocą plików cookie nie będą używane do ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej witrynę internetową. 

Większość przeglądarek skonfigurowanych jest w taki sposób, że akceptują pliki cookie automatycznie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby je odrzucała lub aby informowała Państwa o ich zamieszczeniu.

Dzieci

Mając na uwadze znaczenie ochrony prywatności dzieci, nie zbieramy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy w naszej witrynie internetowej żadnych informacji dotyczących osób, o których wiemy, że są w wieku poniżej 13. roku życia, bez uzyskania uprzedniej, możliwej do sprawdzenia zgody przedstawiciela prawnego takiej osoby. Taki przedstawiciel prawny ma prawo poprosić o wgląd do informacji udostępnionych przez dziecko i/lub zażądać ich usunięcia.