SBM Life Science Polska

Zarejestrowany adres biurowy:
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Kontakt
Dział sprzedaży: wojciech.sakrajda@sbm-company.com
Dział marketingu: joanna.zapecka@sbm-company.com

Adres strony internetowej: www.protect-garden.pl

FB: Kreatywni Ogrodnicy

SBM Life Science sp. z o.o. jest zarejestrowana w Polsce.