Sanium PrzędziorkiPreparat do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy

Gdzie kupić Kup teraz!

Środek roztoczobójczy, w postaci koncentratu do rozcieńczania wodą, przeznaczony do ochrony róż, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek

  • nie szkodzi owadom pożytecznym
  • zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, w tym ich jaja
  • wysoka skuteczność - zabieg wykonany wiosną wystarcza na cały sezon
  • Sanium Przędziorki można stosować już od 10⁰C
  • odporny na zmywanie przez deszcz

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności produktu: 15 ml

Kiedy używać

Optymalna sposób użycia
Możliwy sposób użycia
Nie dotyczy

Jak używać

Sposób użycia: 
oprysk
 • Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10°C
 • Zabieg wykonać dokładnie pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową
 • Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym lub produkcyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować akarycydy należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania
 • Przed zastosowaniem środka w ochronie róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin
 • W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty
 • Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny kwitnące

Aby uzupenić ten produkt

Dawkowanie

 • Jabłoń

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2

Termin stosowania: po kwitnieniu, po przekroczeniu progu szkodliwości

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 5-7,5 l/100 m2

 • Śliwa

przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2

Termin stosowania: po kwitnieniu do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców, po przekroczeniu progu szkodliwości

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 5-7,5 l/100 m2

 • Roża (uprawa pod osłonami)

przędziorek chmielowiec

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka/100 l wody)

Termin stosowania: przed kwitnieniem róż

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2 w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin

 • Wiśnia, czereśnia

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2

Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego wybarwienia owoców, po przekroczeniu progu szkodliwości

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 5-7,5 l/100 m2

 • Porzeczka czarna

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2

Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców, po przekroczeniu progu szkodliwości

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 5-7,5 l/100 m2

W uprawie porzeczki czarnej stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie wielkopąkowca porzeczkowego

 • Truskawka, malina

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2

Termin stosowania: przed kwitnieniem lub po zbiorach, po przekroczeniu progu szkodliwości

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 5-7,5 l/100 m2

W uprawie truskawki stosowanie środka Envidor 240 SC ogranicza występowanie roztocza truskawkowca

Okres karencji

 • wiśnia, czereśnia – 21 dni jabłoń, śliwa, porzeczka czarna – 14 dni róża, malina, truskawka – nie dotyczy

Powierzchnia stosowania (m2)

 • 400

Do pobrania

Zawartość Substancji Czynnych

  spirodiklofen (związek z grupy kwasów tetronowych) – 240 g/l (22,11%)

Informacje o rejestracji

Zarejestrowana nazwa: Sanium Przędziorki

Numer rejestracji: R-106/2017 z dnia 05.06.2017 r.

 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu