Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

 

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności – dane dotyczące osób niebędących pracownikami

Firma SBM zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo Państwa prywatnych danych. Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie, dlatego chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, jakie dane gromadzimy, a jakie nie. Niniejsze oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera informacje o stosowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.

Zbieranie danych za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Z naszej witryny internetowej można korzystać bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszej witryny. Jedyny wyjątek stanowią przypadki, w których jest to wymagane, aby dostarczyć Państwu żądany produkt lub usługę. W związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej dane mogą być przechowywane w różnych celach dotyczących bezpieczeństwa. Dane te mogą obejmować nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, witrynę internetową, na której znajdowało się łącze, które odesłało Państwa do naszej witryny, witryny internetowe, które odwiedzili Państwo po opuszczeniu naszej witryny, oraz Państwa adres IP. Dane te mogą umożliwiać Państwa identyfikację, ale nie używamy ich w tym celu. Danych tych możemy używać do celów statystycznych, ale zachowujemy przy tym anonimowość każdego użytkownika, tak aby nie można było ustalić tożsamości danej osoby. W przypadkach, w których dane osobowe udostępniane są innym podmiotom w celu dostarczenia Państwu żądanych produktów lub usług bądź w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, stosujemy środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu zgodności z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie bezpieczeństwa danych.

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna do obsługi Państwa danych osobowych wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić prawidłowe funkcjonalność strony internetowej. Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy udostępnia je Państwo podczas rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje SBM.

 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe poprzez rejestrację, wypełnianie formularzy lub wiadomości e-mail, w ramach procesu składania zamówień na produkty lub usługi, poprzez zapytania lub wnioski dotyczące zamówionych materiałów oraz w innych tego typu sytuacjach, w których udostępniają nam Państwo informacje. Baza danych oraz zawarte w niej treści przechowywane są w naszej firmie i przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane lub podmiotom obsługującym serwery, przy czym wszystkie z tych podmiotów działają w naszym imieniu i ponoszą wobec nas odpowiedzialność. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane przez nas ani przez naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie przez strony trzecie, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa. Nasza witryna internetowa może być analizowana za pomocą usług analitycznych i optymalizacyjnych.

Cel wykorzystania danych

Zbierane przez nas dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby dostarczania Państwu żądanych produktów lub usług, zarządzania naszymi relacjami z Państwem jako naszym cennym klientem, dostarczania Państwu informacji na temat naszej działalności, w powiązanych celach oraz w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Informacje dotyczące praw

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. 

 

Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wniosku na adres anna.pach@sbm-company.com

 

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Państwa, lub przez czas, na który Państwo wyrazili zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

 

 

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę internetową. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę internetową w celu optymalizacji witryny i ułatwienia jej użytkowania. Dane zebrane za pomocą plików cookie nie będą używane do ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej witrynę internetową. 

Nasza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 • Pliki cookies sesyjne - do zachowania sesji użytkownika, sprawdzania stanu zalogowania, aktywności pomiędzy podstronami, rozpoznania nowego i powracającego użytkownika, dostosowania szablonu witryny do rodzaju przeglądarki internetowej i szerokości ekranu. Są to pliki tymczasowe, przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies stałe - pliki wykorzystywane przez statystyki witryny oraz w celu zachowania preferencji użytkownika. Pliki pozostają w przeglądarce użytkownika przez określoną liczbę dni lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika ze swojej przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies firm trzecich - stosowane w mapach dojazdu Google i Google Analytics, wtyczkach społecznościowych, prezentowanych filmach instruktażowych

 

Wchodząc na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 1. adres IP
 2. data i godzina dostępu
 3. różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 4. oglądana treść (konkretna strona)
 5. status kodu dostępu/HTTP
 6. przekazana objętość danych
 7. strona żądająca dostępu
 1. przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki

 

 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu. Dzięki temu możemy śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów.

 

Większość przeglądarek skonfigurowanych jest w taki sposób, że akceptują pliki cookie automatycznie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby je odrzucała lub aby informowała Państwa o ich zamieszczeniu. Brak akceptacji plików cookie może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

 

Dzieci

Mając na uwadze znaczenie ochrony prywatności dzieci, nie zbieramy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy w naszej witrynie internetowej żadnych informacji dotyczących osób, o których wiemy, że są w wieku poniżej 13. roku życia, bez uzyskania uprzedniej, możliwej do sprawdzenia zgody przedstawiciela prawnego takiej osoby. Taki przedstawiciel prawny ma prawo poprosić o wgląd do informacji udostępnionych przez dziecko i/lub zażądać ich usunięcia.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań czy sugestii prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod poniższy adres.

anna.pach@sbm-company.com

Zmiana Polityki Prywatności

Oświadczenie o prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane. Aktualizacje Oświadczenia o prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.