Pchły

Pasożyty kosmopolityczne ssaków i ptaków. U człowieka mogą wywoływać alergiczne pchle zapalenie skóry (APZS)