Kleszcze

To niewielkie pajęczaki bytujące przede wszystkim na łąkach, w lasach (w ściółce leśnej), parkach i na działkach rekreacyjnych. To pasożyt zewnętrzny kręgowców, będący wektorem wielu chorób. Najczęściej chorobą przenoszoną podczas ugryzienia jest borelioza.