Keeper Agro (wcześniej zwany Sencor Liquid 600 SC)Preparat do zwalczania chwastów w uprawie warzyw

Gdzie kupić

Preparat w postaci konecntartu do rozpuszczenia w wodzie przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie pomidora, marchwi, szparaga i ziemniaka.  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna

  • do stosowania na każdym etapie rozwoju chwastów
  • chroni przed zachwaszczeniem wtórnym
  • do stosowania przed i po wschodach warzyw
  • łatwo i szybko rozpuszcza się w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności produktu: 100 ml

Kiedy używać

Optymalna sposób użycia
Możliwy sposób użycia
Nie dotyczy

Jak używać

Sposób użycia: 
oprysk
 • Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy

Dawkowanie

 • Ziemniak

a) Zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

lub

b) Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

c) Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

 • drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i chwastów prosowatych środek Keeper Agro stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG

a) Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

Keeper Agro 3 ml/100 m2 + Titus 25 WG 0,5 g/100 m2 + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

 • drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Pomidor z rozsady

a) Zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Dawka dzielona (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady
 • drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Marchew

a) Zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Dawka dzielona (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych
 • drugi zabieg w fazie 2-6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Szparagi

a) Rozsadnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Termin stosowania: środek stosować 10 dni po siewie

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml 100 m2

Termin stosowania: środek stosować wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

c) Plantacje plonujące

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Termin stosowania: wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

Okres karencji

 • ziemniak, pomidor – 42 dni marchew – 60 dni szparagi – 7 dni

Powierzchnia stosowania (m2)

 • 3300

Do pobrania

Zawartość Substancji Czynnych

  metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 600 g/l (52,2%)

Informacje o rejestracji

Zarejestrowana nazwa: Keeper Agro

Numer rejestracji: R-100/2017 z dnia 31.05.2017 r.

 • Środka nie stosować:
  • na glebach zbrylonych i przesuszonych
  • na ziemniaki odmiany Innovator i Vineta
  • na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
  • po posadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba i niezahartowana
  • w temperaturze powyżej 25°C
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach 
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
 • Stosować rękawice ochronne (nitrylowe)