Keeper Agro (Sencor Liquid 600 SC do wyczerpania zapasów)Środek do zwalczania chwastów w uprawie warzyw

Gdzie kupić

Środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie pomidora, marchwi, szparaga i ziemniaka. Chroni przed zachwaszczeniem wtórnym. Do stosowania przed i po wschodach warzyw

  • do stosowania na każdym etapie rozwoju chwastów
  • chroni przed zachwaszczeniem wtórnym
  • do stosowania przed i po wschodach warzyw
  • łatwo i szybko rozpuszcza się w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności produktu: 100 ml

Kiedy używać

Optymalna sposób użycia
Możliwy sposób użycia
Nie dotyczy

Jak używać

Sposób użycia: 
koncentrat do rozcieńczania wodą

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała

Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna

Dawkowanie

 • Ziemniak

a) Zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

lub

b) Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

c) Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

 • drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i chwastów prosowatych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG

a) Zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2

Sencor Liquid 600 SC 3 ml/100 m2 + Titus 25 WG 0,5 g/100 m2 + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

 • drugi zabieg na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości

Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Pomidor z rozsady

a) Zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Dawka dzielona (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady
 • drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Marchew

a) Zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Dawka dzielona (2 zabiegi w sezonie)

 • pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych
 • drugi zabieg w fazie 2-6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 ml/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

 • Szparagi

a) Rozsadnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2

Termin stosowania: środek stosować 10 dni po siewie

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 ml 100 m2

Termin stosowania: środek stosować wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

c) Plantacje plonujące

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2

Termin stosowania: wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

Okres karencji

 • ziemniak, pomidor – 42 dni marchew – 60 dni szparagi – 7 dni

Do pobrania

Zawartość Substancji Czynnych

  metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 600 g/l (52,2%)

Środki ostrożności

 • Środka nie stosować:
  • na glebach zbrylonych i przesuszonych
  • na ziemniaki odmiany Innovator i Vineta
  • na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
  • po posadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba i niezahartowana
  • w temperaturze powyżej 25°C
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach 

Informacje o rejestracji

Zarejestrowana nazwa: Keeper Agro

Numer rejestracji: R-100/2017 z dnia 31.05.2017 r.

metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 600 g/l (52,2%)

 • Środka nie stosować:
  • na glebach zbrylonych i przesuszonych
  • na ziemniaki odmiany Innovator i Vineta
  • na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
  • po posadzeniu pomidorów, gdy rozsada jest słaba i niezahartowana
  • w temperaturze powyżej 25°C
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach