Fungimat KoncentratPreparat do zwalczania mączniaka prawdziwego, czarnej plamistości i rdzy roślin ozdobnych oraz do zwalczania zarazy pędów bukszpanu

Gdzie kupić Kup teraz!

Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu do rozcieńczania wodą, do ochrony uprawianych w gruncie i pod osłonami róż oraz roślin ozdobnych  

  • preparat grzybobójczy do ochrony róż oraz roślin ozdobnych uprawianych w ogrodach, na balkonach i tarasach
  • odporny na zmywanie przez deszcz
  • zapewnia długotrwałą ochronę

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności produktu: 50 ml

Kiedy używać

Optymalna sposób użycia
Możliwy sposób użycia
Nie dotyczy

Jak używać

Sposób użycia: 
oprysk
 • Stosować po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorobowych
 • Ilość cieczy użytkowej i stężenie dostosować do wysokości roślin
 • w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu, kolejny zabieg wykonać po co najmniej 7 dniach

Aby uzupenić ten produkt

Dawkowanie

 • Róża (uprawa w gruncie i uprawa pod osłonami)

mączniak prawdziwy róży, czarna plamistość róży, rdza róży

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,6% (6 ml środka/1 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6% (4-6 ml środka/1 l wody)

Ilość cieczy użytkowej i stężenie dostosować do wysokości roślin:

 • Rośliny o wysokości poniżej 50 cm

Zalecane stężenie: 0,6% (6 ml środka/1 l wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l wody/100 m2

 • Rośliny o wysokości powyżej 50 cm

Zalecane stężenie: 0,4% (4 ml środka/1 l wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 15 l wody/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4

 

 • Bukszpan (uprawa w gruncie)

zaraza pędów

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (4 ml środka/1 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 6

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l wody/100 m2

 

 • Inne rośliny ozdobne: kwitnące rośliny ozdobne, krzewy ozdobne itp. (uprawa w gruncie i uprawa pod osłonami)

mączniaki prawdziwe, rdze

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (4 ml środka/1 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l wody/100 m2

Okres karencji

 • nie dotyczy

Powierzchnia stosowania (m2)

 • 125

Do pobrania

Zawartość Substancji Czynnych

  tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 25 g/l (2,5%)

Środki ostrożności

 • Środka nie należy stosować w stężeniach niższych niż zalecane oraz w odstępach krótszych niż rekomendowane w etykiecie
 • Na terenie otwartym środka nie należy stosować:
 • przy temperaturze poniżej 12°C
 • podczas silnego wiatru
 • w czasie silnego nasłonecznienia
 • w czasie kwitnienia
 • W trakcie opryskiwania nie dopuścić do przedostawania się środka na rośliny konsumpcyjne
 • W celu niedopuszczenia do powstawania ewentualnych objawów fitotoksyczności zabieg należy wykonać w ten sposób, aby ciecz użytkowa nie przedostała się części kwitnące roślin
 • Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
 • Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem
 • Umyć ręce i skórę po użyciu
 • Stosować rękawice ochronne

Informacje o rejestracji

Zarejestrowana nazwa: Fungimat Koncentrat

Numer rejestracji: R-215/2015 z dnia 15.12.2015 r.

 • Środka nie należy stosować w stężeniach niższych niż zalecane oraz w odstępach krótszych niż rekomendowane w etykiecie
 • Na terenie otwartym środka nie należy stosować:
 • przy temperaturze poniżej 12°C
 • podczas silnego wiatru
 • w czasie silnego nasłonecznienia
 • w czasie kwitnienia
 • W trakcie opryskiwania nie dopuścić do przedostawania się środka na rośliny konsumpcyjne
 • W celu niedopuszczenia do powstawania ewentualnych objawów fitotoksyczności zabieg należy wykonać w ten sposób, aby ciecz użytkowa nie przedostała się części kwitnące roślin
 • Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
 • Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem
 • Umyć ręce i skórę po użyciu
 • Stosować rękawice ochronne